Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate

DOCUMENTE NECESARE

Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în câmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară

Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară

 • Copia de pe actul ce atestă dreptul de proprietate, comodat sau locațiune asupra imobilului destinat desfășurării activității.
 • Proiectul contractului de intermediere a muncii în limba de stat.
 • Copii de pe diplomele de studii superioare de licență ale administratorului și ale angajaților agenției.
 • Cazierul judiciar al administratorului, al fondatorului, al asociaților, al angajaților și al persoanei juridice.

Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate

 • Copia de pe actul ce atestă dreptul de proprietate, comodat sau de locațiune asupra imobilului destinat desfășurării activității.
 • Copiile de pe diplomele de studii superioare de licență ale administratorului și ale angajaților.
 • Proiectul contractului individual de muncă, prestări servicii sau cel al contractelor asimilate, reglementate de legislația țării de destinație, utilizate în raport cu lucrătorii emigranți, întocmite în limba de stat și coordonate cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
 • Cazierul judiciar al administratorului, fondatorului, asociaților, angajaților și al persoanei juridice.
 • Proiectul contractului de intermediere a muncii, întocmit în limba de stat și coordonat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în conformitate cu cerințele stabilite de către Guvern.
 • Actele obținute în cadrul procedurii de verificare prealabilă.
 • Acordul de colaborare încheiat cu beneficiarul străin.
 • Copia de pe actele de constituire a beneficiarului străin.
 • Copia de pe licența de activitate sau alt act permisiv al beneficiarului străin persoană juridică, în cazul în care legislația țării de destinație prevede acest act, sau copia de pe actul de confirmare a dreptului de angajare a cetățenilor străini, în cazul persoanei fizice.

Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin.(3) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (cu excepţia documentelor care se verifică în baza ghişeului unic).

 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare online
 •  

  Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online