Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din fișierul manual de evidență a persoanelor (adeverință)

ÎNLESNIRI

Denumirea serviciului Termenul de prestare  Tarif (lei)
Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual de evidenţă a persoanelor pe suport de hârtie (adeverinţă), la cererea personală sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie:
  1. a) persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie
  2. b) pensionarilor beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii.
10 zile lucrătoare gratuit
Programare
online