Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere

DOCUMENTE NECESARE

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere potrivit art. 12,  alin. (11) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000.

La depunerea cererii solicitantul prezintă următoarele documente:

  1. paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie (în original și copie);
  2. certificatul de naștere (în original și copie);
  3. alte documente de stare civilă care atestă schimbarea datelor cu caracter personal – în cazul în care sunt divergențe în datele cu caracter personal (nume, prenume) din actul de identitate prezentat și acelea din certificatul de naștere (certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civil etc.) (în original și copie).
Programare
online