Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA)

TERMENE ȘI TARIFE

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova pentru copilul cu vârsta sub 12 ani și persoana pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (PA)

Termen Tarif Locul prestării
20 zile lucrătoarem 650 lei
gratuit9
10 zile lucrătoarem1 980 lei
5 zile lucrătoarem 1140 lei
1 zi lucrătoarem1 1300 lei
gratuit9
În ziua adresăriim1 1630 lei
gratuit9
CM Chișinău 2, CM Chișinău 5

9Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 4 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publiceopen_in_new


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.


m1Pentru serviciul comandat prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova modificarea termenului de executare a comenzii se efectuează numai în temeiul cererii, depuse la Agenţia Servicii Publice, de către solicitant sau reprezentantul său legal, sau reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, sau persoana care acţionează în interesul acestuia în condiţiile prevederilor legale.

Programare
online