Autorizarea emigrării

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
30 zile lucrătoarem 150 lei1
20 zile lucrătoarem1 450 lei1
150 lei1,4
10 zile lucrătoarem 750 lei1

1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr.1216/1992open_in_new


4Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 8 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publiceopen_in_new


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldovaopen_in_new.


m1Pentru serviciul comandat prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova, modificarea termenului de executare a comenzii se efectuează numai în temeiul cererii, depuse la Agenţia Servicii Publice de către solicitantul sau reprezentantul său legal, sau reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, sau persoana care acţionează în interesul acestuia în condiţiile prevederilor legale.

Programare
online