Modificarea actului de stare civilă în baza actului anterior (pentru fiecare act modificat)

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
În ziua adresăriie1 50 lei
gratuit2

e1Serviciul disponibil on-lineopen_in_new, doar în condiţiile solicitării cumulativ a serviciului 1.3.1. sau 1.3.6. (Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă sau Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă)


2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publiceopen_in_new

Programare
online