Examinarea cererii în procedură specială (cu constituirea dosarului)

DOCUMENTE NECESARE

4. Transcrierea actului de stare civilă (cu excepția actului de deces)

 1. Pentru transcrierea actului de naştere:

  Obligatoriu:

  • cerere privind transcrierea actului de naştere (F-39 CT) ;
  • actul de naştere, extrasul de pe act sau certificatul de naştere, eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus, după caz;
  • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
  • copiile actelor de identitate ale părinților copilului;
  • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

  după caz:

  • actele de stare civilă care confirmă temeiul înscrierii datelor despre tata (cum ar fi certificatul de căsătorie a părinţilor, certificatul sau declaraţia privind stabilirea paternităţii);
  • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.
 2. Pentru transcrierea actului de căsătorie:

  Obligatoriu:

  • cerere privind transcrierea actului de căsătorie (F-40 CT);
  • actul de căsătorie, extrasul de pe act sau certificatul de căsătorie, eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus;
  • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
  • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

  după caz:

  • actul de identitate a soţului, cetăţean străin;
  • actele de naştere ale soţilor;
  • actul care atestă încetarea/desfacerea căsătoriei anterioare (certificatul de divorţ şi/sau hotărârea instanţei judecătoreşti privind divorţul);
  • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.
 3. Pentru transcrierea actului de divorţ:

  Obligatoriu:

  • cerere privind transcrierea actului de divorţ (F-42 CT) ;
  • actul de divorţ extrasul de pe act sau certificatul de divorţ eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus;
  • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii);
  • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

  după caz:

  • actul de identitate a soţului cetăţean străin;
  • actul de căsătorie, în cazul deţinerii lui;
  • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.
 4. Pentru transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui:

  Obligatoriu:

  • cerere privind transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui (F-42 CTS);
  • actul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, extrasul de pe act sau certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus;
  • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii );
  • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

  după caz:

  • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.
Programare
online