Examinarea cererii în procedură specială (cu constituirea dosarului)

DOCUMENTE NECESARE

3. Reconstituirea actului de stare civilă

Pentru solicitarea reconstituirii actului de stare civilă solicitantul va anexa la cerere următoarele acte:

 • aviz privind constatarea lipsei actului de stare civilă;
 • curriculum vitae (redarea detaliată, în ordine cronologică, a datelor despre părinți, frați, surori și copii, data nașterii, numele și prenumele, date privind căsătoriile, divorțurile);
 • explicația cu privire la motivul reconstituirii actului de stare civilă;
 • documente constatatoare privind datele ce urmează a fi înscrise în actul reconstituit, precum ar fi:
  • livretul militar;
  • carnetul de muncă;
  • legitimației de pensionar;
  • documentele de studii;
  • certificatul de căsătorie;
  • certificatul de divorț;
  • certificatele de naștere a copiilor.
 • copia actelor de identitate;
 • fotografia titularului,

și după caz:

 • copia de pe cartea de imobil cu date despre componența familiei părinților solicitantului (după caz);
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.
Programare
online