Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Examinarea la proba practică pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule la una dintre categorii/subcategorii

INFORMAȚII GENERALE

La proba practică a examenului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule se admit candidaţii care au obţinut calificativul „Admis” la proba teoretică.

La desfăşurarea probei practice a examenului se utilizează autovehicule din categoria/subcategoria celor pentru care se solicită obţinerea permisului de conducere (în cazul solicitării categoriei de bază, parametrii autovehiculului utilizat trebuie să depăşească parametrii subcategoriei pe care aceasta o include).

Autovehiculele prevăzute în primul alineat trebuie să fie dotate cu dublă comandă asupra ambreiajului şi frânei, caseta cu inscripţia ”ŞCOALA” situată pe acoperişul autovehiculului, precum şi oglinzi retrovizoare pentru candidat şi examinator. Fac excepţie autovehiculele pentru categoria A (motociclu), inclusiv pentru subcategoriile A1 şi A2 şi pentru subcategoria B1 (cuadriciclete motorizate) care trebuie să fie dotate doar cu oglinzi retrovizoare pentru candidat.

La desfăşurarea probei practice a examenului se utilizează vehiculele de examinare ale subdiviziunilor competente. Fac excepţie doar cazurile, când subdiviziunile competente nu dispun de vehicule de examinare la unele dintre categorii/subcategorii, sau sunt defectate, sau insuficiente pentru a satisface sarcina de examinare pentru ziua respectivă, când în procedura de examinare pot fi utilizate vehiculele şcolilor de profil, cu perceperea taxelor la cazul respectiv.

Utilizarea vehiculelor de examinare ale şcolilor de profil la desfăşurarea probei practice a examenului, în cazurile, când vehiculele de examinare ale subdiviziunilor competente, la unele dintre categorii/subcategorii sunt defectate, sau sunt insuficiente pentru a satisface sarcina de examinare pentru ziua respectivă, preventiv se coordonează în scris cu conducerea DCCA a DÎMT CCA.

Proba practică a examenului în funcție de categoriile/subcategoriile de vehicule pentru care se solicită dreptul de a conduce, se desfăşoară în condiţii de poligon şi/sau traseu, după cum urmează:

  1. Proba practică privind dexteritatea de a conduce vehiculul, în funcţie de categorie/subcategorie de vehicul pentru care se solicită dreptul de a conduceб pentru categoria A şi subcategoriile AM, A1, A2, B1 se desfăşoară în condiţii de poligon.

  2. Proba practică privind dexteritatea de a conduce vehiculul, în funcţie de categorie/subcategorie de vehicul pentru care se solicită dreptul de a conduce, pentru categoriile/subcategoriile B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E şi D se desfăşoară pe traseu, cu testarea în condiţii de traseu a dexterităţii de a exercita unele manevre speciale de conducere specifice testării în condiţii de poligon.

  3. Persoanele care solicită obţinerea dreptului de a conduce vehicule din categoria F susţin proba practică de conducere la unităţile de instruire a personalului din domeniul transportului rutier la care au fost instruiţi.

Programare
online