Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea extrasului din capitolul supliment al Registrului bunului imobil (valoarea bunului imobil)

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
3 zile lucrătoaree 120 lei
gratuit36
1 zi lucrătoaree 360 lei
În ziua adresăriie 600 lei

eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.


36Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în următoare acte normative:
Programare
online