Recepția lucrărilor cadastrale

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea serviciului

Recepţionarea documentaţiei cadastrale, întocmite de companiile autorizate să execute lucrări cadastrale, pentru un bun imobil care urmează a fi înregistrat sau care este înregistrat în Registrul bunurilor imobile. În rezultatul recepţionării documentaţiei cadastrale este actualizată baza de date grafică a cadastrului, aceasta fiind o precondiţie pentru efectuarea înscrierilor / modificărilor în Registrul bunurilor imobile.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Compania autorizată în executarea lucrărilor cadastrale

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;
  • comanda online prin completarea formularului pe platforma specializată OTRS.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;
  • platforma specializată OTRS.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Legea cadastrului bunurilor imobile, nr.1543/1998;open_in_new
  2. Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren (Ordinul ARFC nr. 70/2017;)open_in_new
  3. Instrucţiunea cu privire la conținutul şi modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile (Ordinul ARFC nr.71/2017);open_in_new
  4. Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate (Ordinul ARFC nr.07/2015);open_in_new
  5. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.open_in_new
Programare
online