Alte activități legate de înregistrarea bunurilor imobile

TERMENE ȘI TARIFE

1) modificarea înscrierilor în Registrul bunurilor imobile, radierea drepturilor, actelor, faptelor sau raporturilor juridice; corectarea erorilor în registrul bunurilor imobile (produse nu din vina organului cadastral):

Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoare 100 lei
3 zile lucrătoare 300 lei
1 zi lucrătoare 500 lei

 

2) radierea sechestrului/interdicției în temeiul actelor depuse/expediate de instanțele de judecată, organele de drept sau executorii judecătorești:

Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoare gratuit
  • Termene și tarife
  • Programare on-line
  • Programare
    online