Notarea în registrul bunurilor imobile

TERMENE ȘI TARIFE

1) notarea din oficiu în temeiul documentelor emise de instanțele judecătorești, executorii judecătorești, organele fiscale, organele de drept; notarea avizului despre exercitarea dreptului de ipotecă:

Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoare gratuit

 

2) notarea la cerere:

Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoare 160 lei
8035
3 zile lucrătoare 480 lei
1 zi lucrătoare 800 lei

35 Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 15 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publiceopen_in_new

Programare
online