Livrarea prin intermediul furnizorului de servicii poștale (pentru un document)

Direcţia generală stare civilă

Descriere Tarif Locul prestării
fără ridicare 50 lei
cu ridicare 70 lei

Documente disponibile pentru livrare:

  • Duplicatul certificatului de pe actul de stare civilă;
  • Extrasul de pe actul de stare civilă ;
  • Extrasul multilingv de pe actul de stare civilă ;
  • Certificatul privind starea civilă;
  • Certificatul privind capacitate matrimonială;
  • Avizul privind afirmarea/ infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui;
  • Certificatul explicativ(din domeniul starea civilă);
  • Avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă.
warning

Serviciul se presteaza în termen de 3 zile lucrătoare din data predării documentului pentru livrare.

Programare
online