Arhiva

Registrator în domeniul înregistrării de stat

Condiţii generale de participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova şi domiciliul permanent în Republica Moldova;
 • cunoaşterea limbii de stat a Republicii Moldova;
 • studii superioare de licenţă în drept;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • cunoştinţe de a lucra cu computerul (Word, Excel,  Internet, E-mail şi altele);
 • abilităţi de comunicare şi administrare, de luare a deciziilor în strictă conformitate cu legislaţia;
 • lipsa antecedentelor penale;
 • comportament responsabil şi reputaţie ireproşabilă;
 • experienţa de muncă în domeniul juridic constituie un avantaj.
Romanian

Economist coordonator al Biroului planificarea şi monitorizarea cheltuielilor de personal al Direcţiei management prin bugete a Direcţiei generale economico-financiare

Cerinţe:

 1. Studii superioare în domeniul economico-financiar
 2. Nivel avansat de cunoastere a calculatorului (Word, Exel)
 3. Cunoasterea programei 1C
 4. Experienţă de munca în calitate de economist în domeniul salarizării şi normării muncii
Romanian

Şef al Biroului planificarea şi monitorizarea cheltuielilor de personal al Direcţiei management prin bugete a Direcţiei generale economico-financiare

Cerinţe:

 1. Studii superioare în domeniul economico-financiar
 2. Nivel avansat de cunoastere a calculatorului (Word, Exel)
 3. Cunoasterea programei 1C
 4. Experienţă de munca în calitate de economist în domeniul salarizării şi normării muncii
Romanian

Registrator în domeniul înregistrării de stat

Condiţii generale de participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova şi domiciliul permanent în Republica Moldova;
 • cunoaşterea limbii de stat a Republicii Moldova;
 • studii superioare de licenţă în drept;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • cunoştinţe de a lucra cu computerul (Word, Excel,  Internet, E-mail şi altele);
 • abilităţi de comunicare şi administrare, de luare a deciziilor în strictă conformitate cu legislaţia;
 • lipsa antecedentelor penale;
 • comportament responsabil şi reputaţie ireproşabilă;
 • experienţa de muncă în domeniul juridic constituie un avantaj.
Romanian

I.P. "Agenţia Servicii Publice" anunță primirea cererilor pentru concursul cu privire la ocuparea funcţiei de registrator în seviciile cadastrale teritoriale

Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:

 • cetăţean al Republicii Moldova;                                                                                                                                                                                                                                                       
 • este licenţiat în drept, sau are studii superioare la specialitatea cadastru şi organizarea teritoriului şi a îndeplinit timp de un an funcţia de registrator stagiar sau a exercitat timp de 3 ani în cadrul organului cadastral teritorial, o funcţie corespunzătoare specialităţii cadastru şi organizarea teritoriului;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate;
Romanian

I.P. "Agenţia Servicii Publice" anunță primirea cererilor pentru concursul cu privire la ocuparea funcţiei de registrator în seviciile cadastrale teritoriale

Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:

 • cetăţean al Republicii Moldova;                                                                                                                                                                                                                                                       
 • este licenţiat în drept, sau are studii superioare la specialitatea cadastru şi organizarea teritoriului şi a exercitat timp de 5 ani funcţia de registrator în cadrul serviciilor cadastrale teritoriale,  sau a activat timp de 1 an în funcţie de jurist şi sau deţine funcţii de conducere în cadrul Agenţiei Servicii Publice;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate;
Romanian

Şefi ai Centrelor multifuncţionale de prestare a serviciilor publice

Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:

 • cetăţean al Republicii Moldova;
 • studii superioare, experienţă în domeniile serviciilor publice prestate de Agenţie;
 • nu are antecedente penale nestinse sau interdicţii de a ocupa anumite funcţii;
 • este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate;
Romanian

I.P. "Agenţia Servicii Publice" anunță primirea cererilor pentru concursul cu privire la ocuparea funcţiei de registrator în seviciile cadastrale teritoriale

Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:

 • cetăţean al Republicii Moldova
 • este licenţiat în drept, sau are studii superioare la specialitatea cadastru şi organizarea teritoriului şi a îndeplinit timp de un an funcţia de registrator stagiar sau a exercitat timp de 3 ani în cadrul organului cadastral teritorial, o funcţie corespunzătoare specialităţii cadastru şi organizarea teritoriului;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate;
Romanian

PROCUREMENT SPECIALIST FOR LAND REGISTRATION AND PROPERTY VALUATION PROJECT

The Public Services Agency seeks to engage an experienced local consultant in the position of Procurement Specialist,  that shall will assist the Agency in carrying out the procurement activities required for the implementation of the Land Registration and Property Valuation Project, including market analysis, procurement strategy, bidding, negociations, supplier contracting and management withing the scope of the Project, in accordance with the Project's documents and World Bank's Procurement Regulations (issued in July 2016, revised Novermber 2017) .

Romanian

FINANCIAL MANAGEMENT SPECIALIST FOR LAND REGISTRATION AND PROPERTY VALUATION PROJECT

The Public Services Agency seeks to engage an experienced local consultant in the position of Financial Management Specialist,  that shall perform financial management and disbursement procedures, planning and monitoring of funds under the project, and financial reporting to the World Bank and relevant National Authorities.

Romanian

Pages

Subscribe to RSS - Arhiva
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42