Opiniile cu privire la îmbunătățirea paginii web

Politici

Politica în domeniul calităţii

POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

a instituţiei publice "Agenţia Servicii Publice"

Politica în domeniul securităţii informaţiei

POLITICA ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII INFORMAŢIEI

a instituţiei publice "Agenţia Servicii Publice"

Politica în domeniul securității datelor personale

POLITICA ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

în cadrul instituţiei publice "Agenţia Servicii Publice"

Politica anti-mită

POLITICA ANTI MITĂ

a instituţiei publice "Agenţia Servicii Publice"

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin 42
Facebook