Politici

Politica în domeniul calităţii

POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

a Instituţiei Publice "Agenţia Servicii Publice"

Politica în domeniul securităţii informaţiei

POLITICA ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII INFORMAŢIEI

a Instituţiei Publice "Agenţia Servicii Publice"

Politica în domeniul securității datelor personale

POLITICA ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

în cadrul Instituţiei Publice "Agenţia Servicii Publice"

Politica anti-mită

POLITICA ANTI MITĂ

a Instituţiei Publice "Agenţia Servicii Publice"

Politica anti-mită

POLITICA DE AUDIT INTERN

în cadrul Instituţiei Publice "Agenţia Servicii Publice"

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42