Transport pentru executarea lucrărilor (2; 4-7)

Transport pentru executarea lucrărilor (2; 4-7)

- elaborarea planului geometric în alte scopuri decît în scopul autentificării dreptului deţinătorului de teren;
- actualizarea planului cadastral la modificarea hotarului terenului;
- restabilirea în teren a hotarelor;
- transpunerea în teren a hotarelor;
- identificarea bunului imobil.

 

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42