Înmânarea titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de terenuri proprietate privată în cadrul realizării proiectului funciar, finanțat de Banca Mondială

La data de 08.09.2021 în raionul Ocnița com. Dîngeni, a avut loc înmânarea titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de terenuri proprietate privată către titulari, cu participarea reprezentanților Administrației publice locale, Agenției Servicii Publice și Agenției Relații Funciare și Cadastru.  

Înmânarea titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de terenuri proprietate privată către titulari s-a realizat în cadrul Proiectului Înregistrare și Evaluare Funciară, finanţat de Banca Mondială în baza Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, semnat la 17 septembrie 2018.

Proiectul implementat de Agenția Servicii Publice, prin intermediul Departamentului cadastru, cu suportul Agențiilor de sprijin  (Agenția Proprietății Publice, Agenția Relații Funciare și Cadastru) este realizat în scopul îmbunătățirii calității și transparenței sistemului de administrare funciară și sistemului de evaluare în Republica Moldova. 

Înmânarea titlurilor de proprietate către titulari se desfășoară în cadrul  Componentei  A: Înregistrarea primară a bunurilor imobile și este îndreptat spre sprijinirea înregistrării primare a bunurilor imobile proprietate privată, astfel, finalizând crearea cadastrului bunurilor imobile în Republica Moldova, precum și consolidarea calității cadastrale pentru bunurile imobile deja înregistrate.

Galerie foto: 
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42