Refuz/retragerea cererii (pct.9 -13)

Refuz/retragerea cererii (pct.9 -13)

  • Lucrări cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate în scopul recepţiei lucrărilor de construcţie / reconstrucţie / reparaţie / restaurare;
  • Lucrări cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate în scopul prezentării informaţiei necesare expertului tehnic, pentru determinarea gradului de executare a clădirilor. Clădire nefinalizată, serviciu separat;
  • Lucrări cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate în scopul înregistrării clădirilor nefinalizate ce nu cad sub incidenţa legii nr. 721-XIII din 02.02.1996. Clădire nefinalizată;
  • Lucrări cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate în scopul radierii bunului imobil din registrul bunurilor imobile. Clădire înregistrată;
  • Transport pentru executarea  lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate (pct.10, 11 (a), 12 (a)).
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42