Şedinţa de lucru cu echipa Băncii Mondiale

În perioada 17-20 mai 2021 s-a desfăşurat misiunea echipei Băncii Mondiale de monitorizare a implementării Proiectului de Înregistrare şi Evaluare Funciară. La 20 mai 2021 conducerea ASP a participat la şedinţa de totalizare a misiunii, în cadrul căreia s-a discutat progresul Proiectului.

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți calitatea și transparența sistemului de administrare funciară și sistemului de evaluare în Republica Moldova, prin asigurarea înregistrării tuturor bunurilor imobile transmise în proprietate privată, delimitarea terenurilor proprietate publică şi evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării.

În calitate de agenţie de implementare a Proiectului, Agenţia Servicii Publice are misiunea de a finaliza înregistrarea primară masivă în circa 490 de localităţi rurale în care nu s-au executat lucrări cadastrale sistematice până la momentul actual, dar şi a asigura evaluarea tuturor bunurilor imobile de pe teritoriul ţării.

În cadrul şedinţelor de lucru, echipa Agenţiei Servicii Publice a informat reprezentanţii misiunii Băncii Mondiale despre progresul în iniţierea lucrărilor de cadastru pe teritoriul ţării. La momentul actual, lucrările necesare pentru înregistrarea bunurilor imobile se desfăşoară în localităţile raioanelor Ocniţa, Edineţ, Briceni, Soroca, Floreşti, Donduşeni, Drochia, Făleşti, Sîngerei. S-au iniţiat lucrări de delimitare a proprietăţii publice în municipiul Bălţi. Se desfăşoară licitaţiile pentru contractarea lucrărilor cadastrale în raioanele Străşeni, Glodeni, Şoldăneşti şi lucrărilor de delimitare a proprietăţii publice în municipiul Chişinău.

Pentru îmbunătăţirea calităţii sistemului de evaluare a bunurilor imobile şi asigurarea pieţei imobiliare cu informaţia actuală privind preţurile şi valorile estimate ale imobilelor, în cadrul Proiectului se desfăşoară activităţi de revizuire a metodologiilor de evaluare a bunurilor imobile cu destinaţie locativă şi nelocativă.

Directorul Agenției Servicii Publice, dl Vladislav Zara, a adus mulțumiri reprezentanților Băncii Mondiale pentru conlucrarea, suportul și susținerea proiectelor, realizate de ASP. Conducerea ASP a subliniat importanţa dezvoltării sistemelor informaţionale care sprijină sistemul cadastru, pentru a oferi acces la datele cadastrale tuturor părţilor interesate, atât autorităţilor publice, cât şi mediului de afaceri şi deţinătorilor bunurilor imobile.

Proiectul se realizează în baza Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, semnat la 17 septembrie 2018. Pentru mai multe detalii despre evoluţia Proiectului şi activităţile desfăşurate vizitaţi rubrica PIEF.

Galerie foto: 
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42