Livrarea documentelor la domiciliu prin intermediul oficiilor poștale

În contextul colaborării continue a Agenției Servicii Publice cu Î.S. „Poșta Moldovei”, comunicăm despre extinderea listei documentelor emise de ASP, care pot fi livrate direct la domiciliu, reşedinţă sau la locul aflării solicitantului pe teritoriul Republicii Moldova  prin intermediul oficiilor poștale.

Aceasta modalitate de livrare a documentelor, comandate în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale ASP, oferă beneficiarului posibilitatea de a economisi timp, evitând deplasarea în oficiul ASP pentru ridicarea actelor comandate, și, totodată, fiind o măsură de precauție și protejare în perioada  situaţiei epidemiologice din ţară.

Astfel, prin intermediul oficiilor poștale din întreaga țară (cu excepția localităților din stânga Nistrului și municipiul Bender), la locul de destinaţie al solicitantului pot fi livrate următoarele documente confecționate:

 • buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;
 • pașaportul cetățeanului Republicii Moldova;
 • extrasul din Registrul de stat al populației sau din fișierul manual de evidență a persoanelor (adeverință).
 • duplicatul certificatului de pe actul de stare civilă;
 • extrasul de pe actul de stare civilă ;
 • extrasul multilingv de pe actul de stare civilă ;
 • certificatul privind starea civilă;
 • certificatul privind capacitate matrimonială;
 • avizul privind afirmarea/ infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui;
 • certificatul explicativ (din domeniul starea civilă);
 • avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă.
 • certificatul de înmatriculare pentru vehicul;
 • permisul de conducere, permisul de conducere internațional;
 • adeverința ce conține date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule sau din  Registrul de stat al transportului;
 • informații din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (extras) şi/sau din actele de constituire;
 • copii certificate de pe actul de constituire a persoanei juridice;
 • licențe, eliberate unităților de drept

În vederea respectării măsurilor de prevenire a infecţiei COVID, Agenția Servicii Publice le recomandă solicitanților de servicii soluționarea la maximum a problemelor cetățenilor la distanță în domeniul prestării serviciilor ASP, în special: comanda serviciilor electronice disponibile, achitarea online, consultații la telefon, e-mail, pagina web a ASP, programarea prealabilă, precum și livrarea documentelor prin oficiile poștale.

Menționăm, că anterior era disponibilă livrarea prin Î.S. „Poșta Moldovei” numai a pașaportului și a buletinului de identitate al cetățeanului RM.

Agenția Servicii Publice Vă urează sănătate și un weekend plăcut.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42