Buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova - act de identitate obligatoriu

În vederea asigurării cu acte de identitate a absolvenților cursului gimnazial ai instituțiilor de învățământ general din Republica Moldova în perioada ce precedă  promovarea examenelor, Agenția Servicii Publice îndeamnă absolvenții, părinții acestora și persoanele care potrivit prevederilor legale sunt împuternicite să reprezinte minorii, precum și administrațiile direcţiilor de învăţământ şi ale instituţiilor de învăţământ general să întreprindă acțiuni în vederea obținerii de către absolvenți a buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova.

Conform  prevederilor art.7 din Legea nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, cetăţenii Republicii Moldova cu domiciliul în Republica Moldova sunt obligați să deţină buletin de identitate de la vârsta de 16 ani.

Relevăm că, potrivit  datelor din Registrul de stat al populației la 1 aprilie 2021, circa  45807 copii au împlinit sau vor împlini vârsta de 16 ani  pe parcursul anului 2021.

Precizăm că primul buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova se eliberează în mod gratuit în termen de 30 de zile calendaristice.

Atenționăm, că buletinele de identitate ale cetățeanului Republicii Moldova de generaţia II şi de generaţia III (formatul ID-1, suport - cartelă) care au înscrisul privind înregistrarea la domiciliu pe partea verso devin nevalabile din momentul radierii din evidență a titularilor acestora. Constatăm, că în prezent, 219785 de cetățeni ai Republicii Moldova dețin buletine de identitate nevalabile.

Consiliem cetățenii Republicii Moldova să-și verifice valabilitatea buletinului de identitate și, după caz, să solicite eliberarea acestuia în termene rezonabile, astfel gestionând eficient timpul său.

Reamintim, că în legătură cu starea epidemiologică din țară și necesitatea respectării măsurilor de sănătate publică, evitarea aglomerărilor la ghișee și asigurarea calității serviciilor prestate, recomandăm persoanelor interesate să-și planifice în prealabil vizita în subdiviziunile Agenției Servicii Publice, utilizând Sistemul informaţional „Programare prealabilă” prin intermediul paginii oficiale a Agenției Servicii Publice www.asp.gov.md sau telefonic la numerele de contact ale centrelor multifuncționale, precum și prin intermediul Call-centrului la numărul de telefon 14909.

Detalii și suport informațional se oferă prin intermediul Call-centrului la numărul de telefon 14909 și web pagina oficială www.asp.gov.md. Pentru orice informație suplimentară suntem la dispoziția Dumneavoastră, inclusiv și prin e-mail asp@asp.gov.md, presa@asp.gov.md, precum și pagina de Facebook a ASP.

Echipa Agenției Servicii Publice Vă reamintește despre recomandările de precauție și Vă urează sănătate.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42