ASP dezminte acuzațiile lansate în cadrul conferinței de presă din 13 ianuarie 2021

Având în vedere insistența anumitor persoane care încearcă pe orice căi și cu orice preț să discrediteze activitatea Agenției Servicii Publice și a directorului instituției, intervenim cu următorul drept la replică:

Dl Vladislav Zara, director al Agenției Servicii Publice, respinge ferm și categoric acuzațiile lansate asupra sa și a instituției pe care o conduce.

Domnul Vladislav Zara, în calitate de conducător al instituției, s-a condus permanent de principiul legalităţii, care impune respectarea prevederilor actelor normative existente de către toate persoanele juridice de drept public sau privat şi de către toţi angajații ASP, fapt care a dus la asigurarea în colectiv a corectitudinii şi obiectivității și nicidecum păstrarea în funcții sau promovarea personalului pe linie de partid.

În circumstanțele actuale, rezumă concluzia că reformele demarate în cadrul ASP, inclusiv lupta cu corupția și reținerea persoanelor implicate, stoparea procedurilor de achiziție controversate, reducerea funcțiilor de conducere, etc. au atins interesele anumitor membri care dețineau controlul indirect asupra instituției.

Suplimentar, pentru cei interesați de viața mea personală, inclusiv de timpul de odihnă informez că nu sunt în concediu nici la momentul actual și nici în timpul apropiat.

Totodată, Agenția Servicii Publice, în calitate de instituție publică n-a fost implicată în compania electorală a alegerilor prezidențiale din toamna anului 2020, iar în cadrul instituției n-au fost și nici nu se desfășoară acțiuni cu caracter politic și nici un angajat n-a fost supus presiunii și concedierii în funcție de apartenența politică.  Potrivit art.85 din Codul muncii, salariatul are dreptul la demisie – desfacere a contractului individual de muncă din proprie inițiativă, astfel, în cazul dlui Ilie Castraveț, reiterăm că ex-angajatul Agenției, personal a semnat acordul privind desfacerea contractului individual de muncă la data de 17.11.2020 și respectiv nu a fost înaintată cererea de demisie, situație în care nu poate fi aplicabilă prevederea alin. (4) al articolului nominalizat care statuează că timp de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii de demisie, salariatul are dreptul să-şi retragă cererea.
În contextul celor sus-enunțate, Agenția Servicii Publice este disponibilă să conlucreze cu organele de anchetă și să ofere informația detaliată privind rezultatele anchetelor de serviciu desfășurate și motivele eliberării anumitor angajați, precum anchetele de serviciu care sunt în desfășurare.

Agenţia Servicii Publice, indiferent de presiunile politice declară că va continua reformele demarate pentru a facilita accesul cetățenilor la servicii transparente și calitative, iar pentru înlăturarea procedurilor birocratice, va finaliza cu succes implementarea principiului „ghişeului unic” în cadrul rețelei de 39 de centre multifuncționale, create în toate municipiile și centrele raionale ale republicii pentru toate serviciile prestate de ASP. Pentru atingerea obiectivelor propuse, un rol primordial pentru instituție îl constituie susținerea și promovarea angajaților profesioniști, ambițioși și integri, neimplicați în scandaluri de corupție, anchete de serviciu interne sau externe, și nicidecum promovarea angajaților în diferite funcții în funcție de apartenența politică.

Agenția Servicii Publice este o instituție publică, care are misiunea de a deveni lider în procesul de modernizare a serviciilor publice la nivel național, iar societatea s-o perceapă ca pe o instituţie ce vine să soluționeze problemele oamenilor și nu ca pe un SRL a partidului, care promovează în funcții de conducere  oamenii docili și devotați partidului ca să-și soluționeze și promoveze interesele personale.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42