Lucrări cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate în scopul radierii bunului imobil din registrul bunurilor imobile. Clădire înregistrată.

Lucrări cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate în scopul radierii bunului imobil din registrul bunurilor imobile.
Clădire înregistrată.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42