Lucrări cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate în scopul înregistrării clădirilor nefinalizate ce nu cad sub incidenţa legii nr. 721-XIII din 02.02.1996. Clădire nefinalizată.

Lucrări cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate în scopul înregistrării clădirilor nefinalizate ce nu cad sub incidenţa legii nr. 721-XIII din 02.02.1996.
Clădire nefinalizată.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42