Agenția Servicii Publice consiliază cetățenii Republicii Moldova să verifice valabilitatea actelor de identitate

În contextul alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020, Agenţia Servicii Publice îndeamnă cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot să verifice valabilitatea actelor de identitate pe care le dețin și să întreprindă acțiuni de a le preschimba până la data desfășurării scrutinului electoral, în cazul în care acestea nu sunt valabile.

Potrivit prevederilor legislației în vigoare, cetăţenii Republicii Moldova cu domiciliul în Republica Moldova sunt obligaţi să deţină buletine de identitate de la vârsta de 16 ani. Precizăm că primul buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova se eliberează în mod gratuit.

Menționăm, că la solicitarea actelor de identitate pe motivul schimbării datelor cu caracter personal nu este obligatorie prezentarea documentelor de stare civilă ce confirmă schimbul datelor cu caracter personal și/sau statutul civil al titularului în cazul în care în Registrul de stat al populaţiei se conţine informaţia despre modificările respective şi despre documentele de stare civilă eliberate.

Pentru eliberarea actelor de identitate solicitanții se pot adresa la orice centru multifuncțional al Agenţiei Servicii Publice, indiferent de locul înregistrării la domiciliu și/ sau reşedinţa temporară, iar cei aflaţi în străinătate - la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova (MDOC). În lipsa MDOC, în statul de reşedinţă al solicitantului cererea respectivă poate fi depusă la orice MDOC.

Reamintim că cetățenii au posibilitatea de a-și planifica în prealabil vizita în subdiviziunile Agenției Servicii Publice, utilizând Sistemul informaţional „Programare prealabilă” prin intermediul paginii oficiale a Agenției Servicii Publice www.asp.gov.md sau telefonic la numerele de contact ale centrelor multifuncționale, precum și prin intermediul Call-centrului la numărul de telefon 14909. Serviciul de programare se oferă în mod gratuit și este disponibil 24 de ore în funcție  de programul de lucru al oficiului.

Pentru informație suplimentară suntem la dispoziția Dumneavoastră prin e-mail: asp@asp.gov.md, presa@asp.gov.md, pagina de Facebook a Agenției Servicii Publice, web pagina oficială www.asp.gov.md, precum și la numărul de telefon 14909 al Call-centrului.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42