Audit extern de supraveghere efectuat la Agenția Servicii Publice, conform cerinţelor standardelor internaţionale ISO

În perioada 05-07 octombrie curent în cadrul Agenţiei Servicii Publice de către Asociaţia Mişcarea Română pentru Calitate a fost efectuat auditul extern (etapa a 2-a) de supraveghere a conformității sistemelor de management al calităţii, securităţii informaţiei şi anti-mită cu cerințele standardelor SM EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe”, SM EN ISO/IEC 27001:2017 „Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe” şi SM ISO 37001:2016 „Sisteme de management anti-mită. Cerinţe cu ghid de utilizare”. Menționăm că prima etapă de supraveghere a fost  desfășurată în anul 2019.

În legătură cu condițiile extraordinare generate de pandemia de COVID-19, în premieră în cadrul ASP auditul de supraveghere a fost desfășurat la distanță. Auditul a cuprins principalele subdiviziuni şi funcţii-cheie ale ASP. Auditorii internaţionali au comunicat cu conducătorii şi personalul,  au efectuat analiza documentelor şi înregistrărilor şi au apreciat acţiunile întreprinse de conducerea Agenţiei Servicii Publice privind optimizarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi produselor prestate.

Rezultatele auditului atestă funcţionalitatea sistemului de management al calităţii, securităţii informaţiei şi anti-mită,  instruirea şi capabilitatea personalului de a-şi îndeplini atribuţiile sale la cel mai înalt nivel. Auditorii independenţi au confirmat că procesul de prestare a serviciilor publice de către ASP corespund celor mai bune practici internaţionale.

Totodată, pe parcursul auditului au fost formulate o serie de recomandări de îmbunătățire, ce vor permite dezvoltarea în continuare a unui sistem de management orientat spre satisfacerea necesităților cetățenilor și întregii societăți.

Galerie foto: 
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42