Transport pentru executarea lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate (pct.10, 11 (a), 12 (a))

Transport pentru executarea  lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate (pct.10, 11 (a), 12 (a))

  • lucrări cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate în scopul prezentării informaţiei necesare expertului tehnic, pentru determinarea gradului de executare a clădirilor. Clădire nefinalizată, serviciu separat;
  • lucrări cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate în scopul înregistrării clădirilor nefinalizate ce nu cad sub incidenţa legii nr. 721-XIII din 02.02.1996. Clădire nefinalizată. a) serviciu separat;
  • lucrări cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate în scopul radierii bunului imobil din registrul bunurilor imobile. Clădire înregistrată. a) serviciu separat.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42