Alte tipuri de lucrări aferente inventarierii tehnice - Eliberarea copiei dosarului tehnic/planului bunului imobil/paşaport tehnic

Alte tipuri de lucrări aferente inventarierii tehnice

Eliberarea copiei dosarului tehnic/planului bunului imobil/paşaport tehnic

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42