Excluderea adeverinței medicale din lista documentelor prezentate pentru preschimbarea permisului de conducere

Agenția Servicii Publice anunță, că ieri, 03 iunie curent, Guvernul a aprobat modificările Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1452/2007).

Potrivit modificărilor respective pentru preschimbarea permisului de conducere (în caz de pierdere, furt, distrugere sau schimbare a numelui titularului) nu va mai fi necesară prezentarea adeverinței medicale a conducătorului de vehicul (Formularul nr.083/e), în limitele de valabilitate a permisului eliberat anterior.

Obiectivul modificărilor este îmbunătățirea accesibilității populației la serviciile publice de certificare a conducerii de vehicul, simplificarea procesului și reducerea consumului de timp pentru restabilirea permisului de conducere.

Prezenta modificare intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42