Serviciul de examinare pentru obținerea permisului de conducere se prestează din nou

Ieri, 03.06.2020, Agenția Servicii Publice și-a redeschis serviciul de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule la proba teoretică și practică.

Reamintim că serviciile de examinare se acordă doar în baza programării prealabile prin intermediul paginii oficiale a instituției www.asp.gov.md, apelând la Call-Centrul 14909 sau la numerele de contact ale subdiviziunilor teritoriale de înmatriculare a transportului şi calificare a conducătorilor auto.

Este de menționat că în contextul fluidizării, ameliorării și creării condițiilor optime în procesul de examinare practică, la etapa programării prealabile proba ”poligon” și ”trafic” sunt divizate. Astfel, susținînd cu succes proba practica ”poligon” solicitantul își continuă în aceeași zi etapa a doua - proba ”trafic”. Dar în cazul eșecului etapei ”trafic”, candidatul are posibilitate să se reprogrameze numai la proba respectivă a examenului, evitând ”poligonul”.

Accentuăm că susținerea examenelor se desfășoară  cu respectarea riguroasă a normelor de protecție și prevenire a răspândirii infecției COVID-19:

  • purtarea obligatorie a măștilor de protecție și a mănușilor de către personalul ASP și de solicitanți;
  • respectarea distanței sociale de 1-1,5 m la proba teoretică și purtarea vizierelor de către personalul de examinatori la proba practică;
  • la executarea probei practice în autovehicul sunt prezente două persoane: examinatorul și candidatul la susținerea examenului;
  • dotarea oficiilor de examinare/vehiculelor  cu soluții dezinfectante pentru prelucrarea mâinilor;
  • monitorizarea stării de sănătate a candidaților (efectuarea termometriei);
  • aerisirea încăperilor/automobilului și prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor după fiecare proces/tură de examinare, etc.

Pe data de 03.06.2020 au fost  examinate la proba teoretică 197 persoane, și la proba practică – 378 de cetățeni.

Galerie foto: 
.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42