Serviciile Agenției Servicii Publice se prestează conform programării prealabile

Agenția Servicii Publice atenționează repetat că în contextul situației epidemiologice și acțiunilor de prevenire a coronavirusului toate serviciile în cadrul subdiviziunilor teritoriale se prestează conform programării prealabile (cu excepția serviciilor de identificare și înmatriculare a vehiculelor), precum și cu respectarea obligatorie a normelor de protecție a infecţiei COVID–19.

Accentuăm, că ASP întreprinde toate măsurile pentru diminuarea riscului răspândirii virusului în procesul prestării serviciilor publice: organizarea activității, amenajarea locurilor de muncă și deservirea populației este realizată cu respectarea măsurilor de prevenire a infecției, precum și personalul Agenției este asigurat cu tot echipamentul necesar de protejare.

De asemenea, solicitanților li se recomandă vizita în oficiul ASP cu respectarea regulilor și a măsurilor de protecție și prevenire a riscului de îmbolnăvire cu COVID, în special:

  • purtarea obligatorie a măștilor și a mănușilor,
  • respectarea distanței fizice de cel puțin 1 metru,
  • respectarea igienei mâinilor prin dezinfectarea cu soluție specială pe bază de alcool,
  • efectuarea termometriei la intrarea în oficiu instituției, etc.

Reamintim, că cetățenii au posibilitatea de a-și planifica în prealabil vizita în subdiviziunile Agenției Servicii Publice utilizând Sistemul informaţional „Programare prealabilă” prin intermediul paginii oficiale a Agenției Servicii Publice www.asp.gov.md sau telefonic la numerele de contact ale centrelor multifuncționale, precum și prin intermediul Call-centrului la numărul de telefon 14909. Serviciul de programare (on-line) se oferă în mod gratuit și este disponibil 24 de ore în dependență de programul de lucru al oficiului.

Subliniem, că din 16 mai curent, și-au reluat activitatea toate subdiviziunile teritoriale ale ASP în regim special de lucru pentru public cu prestarea tuturor serviciilor de competență (cu excepția procesului de examinare pentru obținerea permisului de conducere).

Detalii și suport informațional se oferă prin intermediul Call-centrului la numărul de telefon 14909 și web pagina oficială www.asp.gov.md. Pentru orice informație suplimentară suntem la dispoziția Dumneavoastră inclusiv și prin e-mail asp@asp.gov.md, presa@asp.gov.md, precum și pagina de Facebook a ASP.

.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42