Lista operatorilor economici selectați câștigători în cadrul procedurilor de achiziții publice.


Arhiva:

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42