Eliberarea avizului privind lipsa registrelor de stare civilă (F-28)

Eliberarea avizului privind lipsa registrelor de stare civilă (F-28)

Chișinău 1
Chișinău 2
Chișinău 3
Chișinău 4
mun. Chișinău
DPEDSC M.Viteazul 11/1
etajul 2

Anenii Noi
Bălți
Basarabeasca
Briceni
Cahul
Călărași
Cantemir
Căușeni
Ceadîr-Lunga
Cimișlia

Comrat
Criuleni
Dondușeni
Drochia
Dubăsari
Edinet
Fălești
Florești
Glodeni
Hîncești

Ialoveni
Leova
Nisporeni
Ocnița
Orhei
Rezina
Rîșcani
Sănătăuca
Sîngerei
Șoldănești

Soroca
Ștefan-Vodă
Strășeni
Taraclia
Telenești
Ungheni
Varnița
Vulcănești

Atenție!* În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

Pentru eliberarea Avizului privind lipsa registrelor de stare civilă, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

  1. Actul de identitate al solicitantului;
  2. Actul de identitate al reprezentantului (membru de familie, ruda, reprezentantul împuternicit în bază de procură autentificată notarial) și al solicitantului, în cazul în care ultimul nu se adresează personal.

Avizul privind lipsa registrelor de stare civilă (F-28) este un document oficial eliberat în baza Opisului arhivei registrelor de stare civilă ale serviciilor stare civilă și Direcției registre stare civilă ale Direcţiei generale stare civilă, care confirmă lipsa registrelor actelor de stare civilă (per integrum) în fondul de arhivă.

Avizul privind lipsa registrelor de stare civilă se eliberează în baza cererii privind eliberarea documentelor de stare civilă, depusă de către solicitant sau de către persoana care acționează în numele acestuia la serviciul stare civilă de la domiciliul solicitantului, la serviciul stare civilă care deține actul de stare civilă respectiv sau la Direcția perfectarea şi eliberarea documentelor de stare civilă din cadrul Direcției generale stare civilă de pe str. Mihai Viteazul 11/1, mun. Chișinău.

Categorii de solicitanți

Avizul privind lipsa registrelor de stare civilă se eliberează, la cerere, următoarelor categorii de solicitanți:

  • ​titularului actului de stare civilă, iar în cazuri excepționale rudelor de gradul I și II ale acestuia;
  • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptățite – în cazul în care titularul actului de stare civilă a decedat;
  • reprezentantului legal al minorului, al persoanei limitate în capacitatea de exercițiu în privința căreia a fost dispusă aplicarea unei măsuri de ocrotire judiciară, părinților, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorității tutelare;
  • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură autentificată notarial).
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42