• Română
  • Русский
  • English

Avizele agenților economici

Reducerea capitalului social (art. 36 al Legii Nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată)

a.2007-a.2017 a.2018

Schimbarea denumirii (art. 9 al Legii Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali)

a.2008- a.2017 a.2018

Schimbarea sediului (art. 10 al Legii Nr.220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali)

a.2008- a.2017 a.2018

Inițierea procedurii de radiere a întreprinzătorilor individuali inactivi, persoanelor juridice inactive și a contribuabililor ale căror obligații fiscale au fost stinse simplificat prin scădere (art. 26 al Legii Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și art.174' al Codului fiscal)

a.2008 - a.2018 a.2018

 

Radierea persoanei juridice (art. 24 al Legii Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali)

a.2012- a.2017 a.2018

Începerea procedurii de reorganizare (art. 20 al Legii Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali)

a.2014-a.2017 a.2018

Începerea procedurii de lichidare a persoanelor juridice (art. 91 al Codului Civil din 06.062002)

a.2014-a.2017 a.2018

Radierea persoanei juridice a cărei activitate a fost suspendată (art. 26' al Legii Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali)

a.2018