Coordonarea denumirilor de artere de circulație și de zone de circulație publică

Coordonarea denumirilor de artere de circulație și de zone de circulație publică

Serviciul se prestează la solicitarea administraţiei publice locale, care intenţionează să oficializeze denumirile de artere de circulaţie şi de zone de circulaţie publică.

Pentru coordonarea denumirilor de artere de circulaţie şi de zone de circulaţie publică, autoritatea publică locală expediază Agenţiei Servicii Publice (Secţiei de terminologie şi servicii lingvistice) proiectul deciziei privind atribuirea denumirilor propuse.

Secția de terminologie și servicii lingvistice examinează, din punct de vedere lingvistic, variantele propuse și eliberează, în acest sens,  un aviz lingvistic, care conţine recomandări referitoare la denumirea completă şi denumirea prescurtată propusă.

Actele normative care reglementează prestarea serviciului: Legea nr. 151/2017 cu privire la sistemul de adrese; Regulamentul cu privire la atribuirea, schimbarea denumirii arterelor de circulaţie şi /sau a zonelor de circulaţie publică şi numerotarea obiectelor adresabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1518/2003 (Anexa nr. 4); Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

Serviciul este prestat gratuit, în termen de 15 zile lucrătoare.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42