Identificarea numelui, prenumelui de persoană, denumirii de localitate

Identificarea numelui, prenumelui de persoană, denumirii de localitate

Serviciul este destinat persoanelor fizice pentru identificarea numelui de familie și/sau a prenumelui, care este înregistrat sub diferite forme în actele pe care le deține persoana, precum și pentru denumirile de localități, care  în timp au fost modificate prin revenirea la denumirea lor istorică.

Cu titlu de exemplu:
ION CIUBOTARU și IVAN CEBOTARI.
Orașul COTOVSC  și orașul HÎNCEȘTI

Solicitantul depune o cerere, de modelul stabilit, la Secția de terminologie şi servicii lingvistice, cu prezentarea pentru examinare a actelor  (sau copiile de pe acte) care constată scrierea diferită a numelui/prenumelui sau a   denumirii de localitate. Secția recepționează, examinează şi eliberează solicitantului  certificatul de identificare a numelui de familie și/sau a prenumelui, a denumirii de localitate.

Actele normative care reglementează prestarea serviciului: Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 781/1999 cu privire la ocrotirea onomasticii naționale; Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

Serviciul este prestat,  contra plată, pentru un nume, în ziua adresării –150 de lei; la o oră – 300 de lei.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42