Elaborarea sloganurilor pentru textele publicitare

Elaborarea sloganurilor pentru textele publicitare

Serviciul este prestat persoanelor juridice – furnizori de publicitate  pentru a asigura o corectitudine lingvistică maximă (ortografică, terminologică, gramaticală, sintactică și stilistică) a textelor cu mesaje publicitare.

Pentru elaborarea sloganurilor, solicitantul (persoană fizică sau juridică) depune o cerere, de modelul stabilit, la Secția de terminologie şi servicii lingvistice, prin care solicită elaborarea sloganului pentru textul publicitar, cu prezentarea textului publicitar. Secția recepționează, examinează, redactează și eliberează solicitantului certificatul de elaborare/aprobare a sloganului pentru textul publicitar.

Acte normative care reglementează prestarea serviciului: Legea nr.1227/2017 cu privire la publicitate; Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

Serviciul este prestat  contra plată, pentru un slogan, în termen de 3 zile lucrătoare – 230 de lei; în ziua adresării – 460 de lei.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42