Înregistrarea nașterii, căsătoriei, divorțului, decesului şi certificarea faptelor de stare civilă

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42