Redactarea, coordonarea textelor publicitare

Redactarea, coordonarea textelor publicitare

Serviciul este prestat persoanelor juridice/fizice – furnizori de publicitate  pentru a asigura o corectitudine lingvistică maximă (ortografică, terminologică, gramaticală, sintactică și stilistică) a textelor cu mesaje publicitare.

Pentru coordonarea textelor publicitare, solicitantul (persoană fizică sau juridică) depune o cerere, de modelul stabilit, la Secția de terminologie și servicii lingvistice sau online, la adresa electronică: terminologie@asp.gov.md, prin care solicită coordonarea textului publicitar, prezentând imaginea/macheta cu textul publicitar. Secția recepționează, examinează, redactează și eliberează/expediază beneficiarului certificatul de aprobare a textului publicitar.

Actele normative care reglementează prestarea serviciului: Legea nr.1227/2017 cu privire la publicitate; Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Public.

Serviciul este prestat  contra plată, pentru un text/ per unitate, în ziua adresării – 120 de lei; la o oră – 240 de lei.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42