Elaborarea, redactarea şi aprobarea denumirilor de unităţi de drept

Elaborarea, redactarea şi aprobarea denumirilor de unităţi de drept

Serviciul este  prestat la cererea persoanelor juridice care intenționează să înregistreze oficial o întreprindere, instituție, organizație necomercială etc. Solicitantul depune o cerere cu varianta/variantele denumirii solicitate la structurile teritoriale ale Departamentului înregistrare şi licenţiere  a unităţilor de drept (inclusiv, la centrele multifuncționale ale ASP). Prin intermediul adresei electronice: terminologie@asp.gov.md, denumirea/denumirile propuse sunt remise spre examinare Secției de terminologie și servicii lingvistice. Secţia examinează variantele pentru denumirea propusă de solicitant și emite certificatul de aprobare, care, respectiv, se expediază registratorului structurii teritoriale la e-mail.

Actele normative care reglementează prestarea serviciului: Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (art. 9, alineat (7));  Legea nr. 86/2020 cu privire la organizaţiile necomerciale; Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

Serviciul este prestat contra plată,  pentru o denumire, la momentul  adresării – 100 de lei. 

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42