Elaborarea planului geometric în alte scopuri decît în scopul autentificării dreptului deţinătorului de teren

Documente necesare

Scopul serviciului: Întocmirea documentaţiei cadastrale, în temeiul căreia terenul se va înregistra în cadastru ca unitate de drept

Acte obligatorii pentru: Persoane fizice

 • Actul de identitate al solicitantului
 • Actul de identitate al reprezentantului (dacă cererea o depune altcineva decît persoana pe numele căreia va fi înregistrat dretul de proprietate);
 • Actul care confirmă împuternicirile reprezentantului;
 • Bonul ce confirmă achitarea serviciilor

Acte obligatorii pentru: Persoane juridice

 • Actul de identitate al reprezentantului;
 • Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului (dacă cererea o depune altcineva decît administratorul);
 • Bonul ce confirmă achitarea serviciului;
 • Certificatul de înregistrare și extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice (pentru persoanele juridice nerezidente);
 • Actele de constituire.

Pe lîngă actele  menţionate, solicitantul  va prezenta unul din documentele , care confirmă dreptul de proprietate:

 • Actul administrativ emis de APL sau APC privind atribuirea terenului (decizie, dispoziţie, hotărîre, ordin, certificat sau adeverinţă etc.) eliberat în modul stabilit de legislaţie;
 • Contractul asupra bunului imobil;
 • Certificatul de succesiune;
 • Titlul de autentificare a dreptului deţinătorilor de teren;     
 • Titlul provizoriu;
 • Hotărîrea instanţei de judecată.

Notă: În cazul lipsei documentelor ce confirmă drepturile asupra bunului imobil planul geometric poate fi elaborat în baza unei adeverinţe (certificat) eliberat de autoritatea publică competentă

Termene şi tarife

Selectaţi suprafaţa

0,3 ha1,0 ha2,0 ha3,0 ha4,0 ha5,0 ha

Selectaţi distanţa

în localitatea unde este sediul OCT
pînă la 50 km, inclusiv
de la 50 km pînă la 100 km, inclusiv
mai mare 100 km

Selectaţi termen

20 zile calendaristice
7 zile lucrătoare
Tarif:

0 lei

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42