Elaborarea planului geometric în scopul autentificării dreptului deţinătorului de teren

Documente necesare

Scopul serviciului: Întocmirea documentaţiei cadastrale, în temeiul căreia se va înregistra bunul imobil ca unitate de drept

Acte obligatorii pentru: Persoane fizice

 • Documentul în temeiul căruia a aparut dreptul de proprietate;
 • Planul geometric al bunului imobil solicitat spre înregistrare;
 • Actul de identitate al solicitantului;
 • Actul de identitate al soţului/soţiei (după caz);
 • Certificatul de înregistrare a căsătoriei (după caz);
 • Actul de identitate al reprezentantului (dacă cererea o depune altcineva decît persoana care solicită înscrierea dreptului său de proprietate);
 • Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului;
 • Bonul ce confirmă achitarea serviciilor.

Acte obligatorii pentru: Persoane juridice

 • Documentul în temeiul căruia a aparut dreptul de proprietate;
 • Planul geometric al bunului imobil solicitat spre înregistrare;
 • Actul de identitate al reprezentantului;
 • Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului (dacă este altcineva decît administratorul);
 • Bonul ce confirmă achitarea serviciilor;
 • Certificatul de înregistrare și extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice (pentru persoanele juridice nerezidente);
 • Actele de constituire;
 • Informaţia privind valoarea de bilanț a bunului imobil (după caz).

Acte suplimentare:

 • Alte acte potrivit legislaţiei în vigoare.

Notă: În cazul lipsei documentelor ce confirmă drepturile asupra bunului imobil planul geometric poate fi elaborat în baza unei adeverinţe (certificat) eliberat de autoritatea publică competentă

Termene şi tarife

Selectaţi suprafaţa

0,3 ha1,0 ha2,0 ha3,0 ha4,0 ha5,0 ha

Selectaţi distanţa

în localitatea unde este sediul OCT
pînă la 50 km, inclusiv
de la 50 km pînă la 100 km, inclusiv
mai mare 100 km

Selectaţi termen

20 zile calendaristice
7 zile lucrătoare
Tarif:

0 lei

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42