Identificarea vehiculului în procesul înmatriculării de stat (verificarea semnelor de marcare ale vehiculului, agregatelor şi autenticitatea documentelor de însoţire)

Identificarea vehiculului în procesul înmatriculării vehiculului importat (verificarea semnelor de marcare ale vehiculului, agregatelor și autenticitatea documentelor de însoțire)

Date generale

Conform cerințelor Hotărârii Guvernului nr. 1047 din 08.11.1999 cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor, identificarea vehiculului este obligatorie și se efectuează în cadrul procedurii de înmatriculare, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare și eliberarea unui nou certificat de înmatriculare, ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta, precum și în cazul radierii vehiculului (cu excepția cazului de rebutare definitivă).

Identificarea este efectuată de către un expert în identificarea vehiculelor. Expertul este obligat să verifice autenticitatea actelor de însoţire ale vehiculului şi să le accepte spre înmatriculare dacă acestea nu conţin falsificări, ştersături sau modificări neautorizate, cu aplicarea ştampilei şi semnăturii.

Scopul identificării:

 • atestarea faptului că principalele elemente de identificare ale vehiculului (numărul caroseriei, numărul șasiului și numărul motorului) sunt originale și/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate;
 • atestarea identității vehiculului în raport cu datele menționate în certificatul de înmatriculare al acestuia;
 • atestarea faptului că formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autoritățile competente din ţara de provenienţă, este autentic (numai pentru vehiculele prezentate pentru prima înmatriculare în Republica Moldova). Rezultatele identificării se indică în raportul de identificare al vehiculului şi sunt valabile timp de cinci zile lucrătoare.
 • după expirarea acestui termen vehiculul este supus identificării repetate.

Lista actelor necesare:

 • cererea-tip de model stabilit;
 • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
 • certificatul de înmatriculare;
 • adeverința vamală;
 • chitanța vamală;
 • documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra vehiculului;
 • dovada achitării tarifului pentru serviciul prestat.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42