Eliberarea/prelungirea autorizaţiei la importul în regim preferenţial a unor tipuri de zahăr (valabilă 30 zile)

Eliberarea/prelungirea autorizaţiei la importul în regim preferenţial a unor tipuri de zahăr (valabilă 30 zile)

Descrierea serviciului

Serviciul prevede autorizarea importului în Republica Moldova în regim preferențial a unor tipuri de zahăr.

Documente necesare pentru prestarea serviciului

1.Cererea completată prin mijloace automatizate de imprimare a importatorului pentru autorizație de import

2.Declarația dactilografiată a importatorului conform anexei nr.2 la Regulamentul cu privire la importul în regim preferențial a unor tipuri de zahăr al Hotărîrii Guvernului nr.134 din 10.02.2009

3.Copia (autentificată cu ștampila în original a solicitantului autorizației) contractului de vînzare-cumpărare sau a contractului de livrare a zahărului și produselor zaharoase

4.Copia (autentificată cu ștampila în original a solicitantului autorizației) actului de constituire a întreprinderii

5.Copia (autentificată cu ștampila în original a solicitantului autorizației) certificatului de origine preferențial

6.Copia raportului de expertiză de stabilire a țării de producere

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42