Opiniile cu privire la îmbunătățirea paginii web

Ordine

Ordin privind numirea provizorie în componenţa grupului de lucru pentru achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări în cadrul Instituţiei Publice "Agenţia Servicii Publice" a reprezentanţilor societăţii civile
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin 42
Facebook