Ordine

Ordin privind numirea provizorie în componenţa grupului de lucru pentru achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări în cadrul Instituţiei Publice "Agenţia Servicii Publice" a reprezentanţilor societăţii civile
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin 42
Facebook