Planul anual de achiziții publice

Modificări la planul de achiziții pentru anul 2018
Planul de achiziții publice pentru anul 2018
Planul de achiziţii IP Agenţia Servicii Publce (septembrie-decembrie 2017)
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin 42
Facebook