Întocmirea declarației de pierdere a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova

Întocmirea declarației de pierdere a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova

Documente necesare:

  • actul de identitate de uz intern valabil (buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu), obligatoriu pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani;
  • actul de identitate de uz intern valabil al reprezentantului legal sau al persoanei care acţionează în interesele titularului sau al reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege;

Dacă la momentul depunerii cererii persoana nu are asupra sa buletinul de identitate, prezentarea acestuia nu este obligatorie cu condiţia că buletinul de identitate nu a fost pierdut, furat sau deteriorat şi se află în termen de valabilitate. Datele şi valabilitatea buletinului de identitate se confirmă prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, persoana sau reprezentantul legal sau persoana care acţionează în interesul acesteia, în condiţiile prevederilor legale, depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere, prin care confirmă că datele cu caracter personal şi buletinul de identitate din Registrul de stat al populaţiei îi aparţin persoanei pe numele căreia se solicită întocmirea declarației de pierdere a paşaportului;

  • dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru întocmirea declaraţiei de pierdere a paşaportului.

Nota. În cazul în care achitarea taxelor şi a tarifelor a fost efectuată prin instrumentele de plăţi electronice, dovada achitării se verifică prin sistemele informaţionale instituţionale de către persoana responsabilă din cadrul autorităţii competente, fără a fi solicitată dovada achitării pe purtător de hîrtie.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42