Regulile privind înmatricularea autovehiculelor și remorcilor au fost modificate în conformitate cu legislația europeană

Autovehiculele și remorcile vor fi înmatriculate în baza unor noi reguli ce reies din  modificările operate în anexa nr.2 la Hotărârea de Guvern nr.1047, din 8 noiembrie 1999. Noile schimbări vor intra în vigoare din momentul creării condiţiilor necesare pentru punerea în circulaţie a certificatelor de înmatriculare de tip nou, dar nu mai târziu de 1 martie 2018.

Astfel, regulile de înmatriculare conţin prevederi noi referitoare la eliberarea certificatelor de înmatriculare provizorie pentru probe şi a plăcilor cu număr pentru probe. Proprietarii de vehicule sunt obligaţi să solicite înmatricularea acestora, înainte de a le pune în circulaţie, sau radierea lor, în cazurile prevăzute de legislaţia naţională. Totodată, în cazul schimbării oricăror date înscrise în certificatul de înmatriculare, titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou document de acest fel.

Vehiculele importate în Republica Moldova se înmatriculează pe numele persoanelor juridice şi fizice, cărora li s-au eliberat documentele vamale. Această restricţie nu se extinde asupra vehiculelor importate de către agenţii economici care au ca gen de activitate comercializarea vehiculelor, precum  și asupra vehiculelor importate de către persoanele fizice şi transmise soţilor, copiilor şi părinţilor sau întreprinderilor ai căror fondatori sunt.

Documentul prevede și criteriile de clasificare a vehiculelor, a tipurilor de vehicule și de caroserie, ce vor fi incluse în pașaportul tehnic. Clasificarea unică a vehiculelor și a tipurilor de caroserii, utilizată în „Sistemul european de informații, referitor la vehicule și permise de conducere” va face posibilă realizarea schimbului de informaţii dintre ţări în procesul de înmatriculare a vehiculelor.

Introducerea noilor prevederi de înmatriculare a autovehiculelor și a remorcilor nu necesită alocaţii financiare din bugetul de stat.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42