Trei candidați la funcția de director al „Agenţiei Servicii Publice”, admiși la proba interviu

Comisia pentru selectarea directorului Agenţiei Servicii Publice, în urma examinării şi evaluării dosarelor depuse, a admis la interviu 3 candidaţi, care îndeplinesc condiţiile stabilite de participare la concurs:

  1. Serghei RAILEAN, director General ÎS „CRIS „Registru”;
  2. Angela MATCOV, director ÎS „Cadastru”;
  3. Aurica DOINA, fost membru al Consiliului de Administrare al Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Desfășurarea interviului va avea loc vineri, 21 iulie 2017, la ora 8.45, în incinta Casei Guvernului, etajul I, str. Mitropolit Bănulescu- Bodoni.

Sursa: Cancelaria de Stat

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42